Sprzedaż aparatów USG
oraz innego sprzętu medycznego

Urządzenia demo oraz rekondycjonowane.

USG, MRI, CT, RTG –  finansowanie, gwarancja, serwis, okresowe przeglądy techniczne.